RODO – informacja dla gościa

Willa Róża Wiatrów Karpacz ul.Linowa 2

Dane osobowe przetwarzane przez Willa Róża Wiatrów zwany w dalszej części Obiektem lub Obiektem Hotelowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych RODO (ang. GDPR General Data Protection Regulation). Reguluje ono ochroną osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Obiekt Hotelowy Róża Wiatrów bezpośrednim odpowiedzialnym jest Jurek BrusiÅ‚owicz nr tel. 695 851 886, Właściciel Firmy P.H.U. CEZARY FRYGA obsługującej Obiekt.

W ramach ustawy zgodnie z art. 12 RODO, Obiekt Hotelowy kieruje się następującymi zasadami:

Zasada minimalizacji danych. Oznacza to, że dane osobowe Klienta, które może przetwarzać Obiekt muszą umożliwić Hotelowi/Pensjonatowi prawidłową realizację usługi hotelarskiej.

Obiekt nie dokonuje kserokopii dowodów osobistych czy innych dokumentów tożsamości.

Dane jakie Obiekt gromadzi – tylko te, niezbędne do realizacji usługi hotelarskiej, czyli: Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania*. Dla ewentualnych roszczeń Obiektu, związanych z realizacją usługi hotelarskiej możliwe jest również zbieranie numeru PESEL Klienta.

Gość Obiektu ma prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że jeśli Gość złoży wniosek (nawet ustny) o realizację tego prawa, Obiekt Hotelowy zobowiązany będzie usunąć wszelkie informacje dotyczące Gościa, zarówno z wersjach papierowych jak i elektronicznych, w dniu zakończenia usługi hotelowej.

Obiekt skutecznie zabezpiecza dane osobowe przed ujawnieniem Osobom trzecim.

Dokumenty dotyczące Ochrony Danych Osobowych jakie musi posiadać Hotel/Pensjonat w kontekście obowiązku meldunkowego:

Obiekt zapewnia zgodność przetwarzania danych z prawem.

Hotele i Pensjonaty nie mają obowiązku meldowania swoich Gości na pobyt czasowy. Obowiązek ten został zniesiony z dniem 31 grudnia 2012 r.

Obiekt zbiera dane na podstawie własnej opracowanej Karty meldunkowej.

Karta meldunkowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy o świadczenie usług hotelarskich, oraz miejscem, w którym Gość hotelowy może wyrazić zgody marketingowe.

Dane podawane przez Gościa hotelowego ograniczają się do minimum, jakie jest konieczne do zrealizowania usługi hotelarskiej oraz do zapewnienia obiektowi hotelowemu bezpieczeństwa przed ewentualnymi roszczeniami. Ponadto Obiekt może przetwarzać dodatkowe dane niezbędne dla satysfakcjonującej obsługi Gościa (działania marketingowe). Tymi danymi są między innymi:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Jeśli Gość korzysta z parkingu Obiektu Hotelowego dodatkowo zbierane są dane:
Marka samochodu
Numer rejestracyjny
Kolor karoserii

Na wyraźne żądanie Gościa informacji dodatkowych o procedurach RODO może udzielić wyznaczony Administrator Danych Osobowych.