Warunki Rezerwacji

Willa Róża Wiatrów Karpacz ul.Linowa 2

Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata na konto bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% całości pobytu , nie mniej jednak niż cena pierwszej doby pobytu.

Pozostałą część płatności należy dokonać w dniu przyjazdu – płatność tylko gotówką.

Dane do przelewu:

Odbiorca Nr rachunku
P.H.U. CEZARY FRYGA 43 1140 2004 0000 3202 8077 9474 M BANK

Jako tytuł wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz dopisek: zadatek za pobyt w Karpaczu.

Wpłata na konto za wstępną rezerwację jest jednocześnie akceptacją REGULAMINU obowiązującego w obiekcie.

Powyższe uzgodnienia są wiążące dla obu stron i nie mogą być zmieniane bez uzgodnienia z drugą stroną pod rygorem nieważności rezerwacji.

Za niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia podczas pobytu jak również skrócenie pobytu nie należy się zwrot należności.

Rezerwacja pobytu telefonicznie nie potwierdzona wpłatą na konto trzymana jest przez 7 dni, po tym okresie brak zadatku i kontaktu z klientem jest jednoznaczne z anulowaniem wstępnej rezerwacji.

Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy rezerwacji.