Regulamin

Willa Róża Wiatrów Karpacz ul.Linowa 2

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowanie należności za pobyt. Opłata za cały pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu przed odbiorem kluczy. Obowiązuje u nas system gotówkowy.

2. Na terenie pensjonatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu palenia Gość będzie obciążony dodatkową opłatą wysokości 500zł a w przypadku uruchomienia systemu ostrzegania kosztami przyjazdu ekip ratunkowych.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

4. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

5. Gość otrzymuje dwa klucze 1 od drzwi głównych, drugi do pokoju. Opłata za zgubienie bądź zniszczenie klucza wynosi 30 zł. Przy odbiorze kluczy gość otrzymuje pilot do telewizora, opłata za uszkodzenie bądź zgubienie 100 zł.

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie otwartego ognia, używania urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia takich jak: grzałki, żelazka itp… Zabrania się gościom wnoszenia do obiektu materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

7. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

8. Zabrania się pozostawiania dzieci w obiekcie bez opieki osób dorosłych.

9. Osoby nie zameldowane odwiedzające naszych gości mogą przebywać w obiekcie wyłącznie do godziny 22:00. Gość także nie ma prawa przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę należną za pobyt.

10. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:30 do 7:00 rano.

11. Wszelkie niejasności, niedogodności bądź usterki prosimy zgłaszać niezwłocznie na recepcji w celu niezwłocznego ich usunięcia.

12. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w obiekcie.

13. W razie ciężkiego naruszenia zasad Regulaminu, Zarządca uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu. Opłata za skrócenie pobytu nie podlega w tej sytuacji zwrotowi.

14. W cenie pobytu wliczone jest miejsce parkingowe.

15. W związku z tym, iż serwujemy śniadania w formie bufetowej, nie wolno wynosić wyżywienia z restauracji, za wyniesione jedzenie zostanie naliczona opłata, można natomiast zamówić suchy prowiant.

16. Prawem właściwym dla sporów między Zarządcą a wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zarządcy.

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.